DAVET

Değerli Meslektaşım,

Bu yıl altıncısını düzenleyeceğimiz 6. Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi 29 Eylül – 1 Ekim 2017 tarihlerinde her yıl olduğu gibi yine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin ev sahipliğinde yapacak olmanın sevinci ve heyecanı içerisindeyiz.

Cumhuriyetimizin 100. Yılının kutlanacağı 2023 de Türkiye’nin toplam nüfusunun %14 ünün 65 yaş üstündeki nüfus olup yaklaşık 12.7 milyona ulaşacağı öngörülmektedir. Günümüzde 65 yaş üstü hastalarda hematolojik hastalıkların sıklığı, biyolojisi, tedavisi farklılıklar göstermektedir. Yaşlı hastanın; performans durumu, hastada bulunan diğer hastalıklar, normal yaşam beklentisi ve günlük yaşam aktivitesi(Daily living activity), aletli yaşam aktivitesi (instrumental daily living activity) hastayı değerlendirmede ana faktörler olup, tedavi kararında biyolojik yaş yerine bağımsız , yarı bağımlı(kısmi düşkün), bağımlı(düşkün) değerlendirmesi önerilmektedir. Bütün bunlar yaşlılarda hematolojik hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgili klinik çalışmaların artmasını ve tedavi yaklaşımlarının tartışılmasını zorunlu hale getirmektedir.

Kongremizde yaşlıların değerlendirilmesi, yaşlılarda anemi, hemostaz ve tromboz, lösemi, lenfoma, myeloma gibi benin ve malin hematolojik hastalıkların tanı ve tedavileri tartışılacaktır.

Kongremiz 3 gün sürecek olup, ülkemizde bu konuda çalışan öncü konuşmacılar kongremize katkıda bulunacaktır Kongre kapsamında "NCCN 2017 Hematolojik Maligniteler Rehberleri" toplantısı ve her kongremizde yapıldıgı üzere Geriatrik Hematoloji Sempozyomu düzenlenecektir.

Kongrenin, yaşlı hematoloji hastalarının daha iyi değerlendirilmelerine ve tedavisine katkı sağlayacak bir kongre olmasını diliyoruz.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Osman İLHAN
Kongre Başkanı