BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildirilerin hilal.karakaya@devent.com.tr üzerinden mail yolu ile gönderilmesi kongrenin tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Bildiriler Değerlendirme Kurulu tarafından seçilecektir.

Bildiri Özet Kuralları
 • Bildiri sunacak yazarlar, katılımcı kaydı yaptırmak zorundadırlar.
 • Bildiri sunum şekline ( poster ) değerlendirme kurulu tarafından karar verilecektir.
 • Bildiri özeti Türkçe olarak gönderilmelidir.
 • Türkçe bildiri özeti; çalışmanın amacını, yöntemini, bulguları ve sonuçlarını içermelidir. Bu başlıklar özet içinde koyu (bold) olarak yazılmalıdır (Bildiri örnekleri ektedir).
 • Bildiri özeti 350 kelime ile sınırlandırılmıştır.
 • Bildiri özeti göndermekte kullanacağınız yazı karakteri Times New Roman ve 12 Punto olmalıdır.
 • Metin tek paragraf olmalıdır. Bir adet resim ve bir adet tablo eklenebilir.
 • Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.
 • Bildiri özetleri yazarların ve sunumu yapacak kişinin ad, soyadı ve kurumlarını içermelidir.
 • Kongre kayıtları tek isme yapıldığından, bildiri özetinde yer alan diğer isimleri kapsamamaktadır.
 • Bildiri özeti son gönderim tarihi 3 Eylül 2018’dir.


GERİ BİLDİRİM
 • Bildiri özetlerinin kabul edilip edilmediği ile ilgili bilgilendirme e-posta ile yapılacaktır. Gerektiğinde D Event Turizm ile iletişim kurabilirsiniz.