BİLİMSEL PROGRAM

28.09.2018 Cuma
SAAT SALON A
13:00 - 13:30 Açılış ve Dinleti
Açılış Konuşmaları: Zafer Gülbaş, Sevinç Kutlutürkan, Osman İlhan
13:30 - 15:00 Oturum Başkanları: Sevinç Kutlutürkan, Osman İlhan
14:00 Geriatrik hematolojide kapsamlı değerlendirme Sevgisun Kapucu
14:00 - 14:30 Geriatrik hematolojide palyatif bakım modelleri Gülcan Bağçivan
14:30 - 15:00 Klinikçi gözüyle palyatif bakım Züleyha Kazak Bengisun
15:00 - 15:15 KAHVE MOLASI
15:15 - 16:15 Destek Tedavi Oturumu
Oturum Başkanları: Şehmuz Ertop, Ali Ünal
15:15 - 14:45 Anemi - Eritropoez stimüle edici ajanlar- demir şelasyonu Emin Kaya
15:45 - 16:15 Nötropeni ve granulopoez stimüle edici ajanlar Mehmet Yılmaz
16:15 - 17:45 Oturum Başkanları: Mehmet Sönmez, Mehmet Turgut
16:15 -16:45 Hematolojide yaşlı kreşi Mehmet Ali Özcan
16:45- 17:15 Geriatride hematopoetik kök hücre nakli Hakan Göker
17:15-17:45 Geriatride kanama diyatezi ve tromboz Muzaffer Demir
17:45 - 18:30 Oturum Başkanları: Zafer Gülbaş, Serdar Bedii Omay
Hematolojk malinitelerde CAR-T Cell tedavisi çözüm mü? - Osman İlhan
29.09.2018 Cumartesi
SAAT ANA SALON (Mavi Salon)
08:15 - 08:45 Oturum Başkanları: Yahya Büyükaşık, Aynur Uğur Bilgin
Pnh ve atipikus Eren Gündüz
08:45 - 10:15 Oturum Başkanları: İbrahim Haznedaroğlu, Meliha Nalçacı
08:45 - 09:15 B Hücreli lenfomalarda hedefe yönelik ve kişiselleştirilmiş tedavi Burhan Ferhanoğlu

09.15 - 09.45 T hücreli lenfomalarda yeni ilaçlar - hedefe yönelik tedavi Zahit Bolaman

09.45 - 10.15 Geriatride AML de hedefe yönelik kişiselleştirilmiş tedavi Meltem Aylı
10:15 - 10:30 KAHVE MOLASI
10:30 - 11:30 Oturum Başkanları: Orhan Ayyıldız, Birol Güvenç
10:30 - 11:00 Geriatride myeloproliferatif hastalıklarda hedefe yönelik kişiselleştirilmiş tedavi Rıdvan Ali

11:00 - 11:30 Geriatrik KML'de hedefe yönelik kişiselleştirilmiş tedavi Güray Saydam
11:30 - 12:15 Uydu Sempozyum - Roche
Oturum Başkanı: Osman İlhan

Yeni tanı KLL'de obinutuzumab tedavisi Zafer Gülbaş
12:15 - 13:00 Uydu Sempozyum - Amgen
Oturum Başkanı: Mehmet Sönmez

Relaps Multiple Miyelom Tedavisinde Karfilzomib ile Yeni Dönem  Erdal Kurtoğlu
13:00 - 13:45 Öğle Yemeği ve Uydu Sempozyum - Janssen
Oturum Başkanı: Osman İlhan
KLL’de hedefe yönelik tedaviler ve gerçek yaşam verileriyle Ibrutinib - Nilgün Sayınalp
13:45 - 14:00 KAHVE MOLASI
14:00 - 14:45 Uydu Sempozyum - BMS
Oturum Başkanı: Önder Arslan
Geriatride hodgkin lenfomada hedefe yönelik kişiselleştirilmiş tedavi Mehmet Ali Özcan
14:45 - 15:15 Oturum Başkanları: Levent Ündar, Sevgi Kalayoğlu Beşışık
Geriatride myelomada hedefe yönelik kişiselleştirilmiş tedavi Hayri Özsan
15:15 - 16:00 Tartışma Oturumu
Ülkemizde geriatrik hastalar otolog ve allogeneik kemik ilği naklinden yeterince yararlanıyormu Osman İlhan, Zafer Gülbaş
16:00 - 16:15 KAHVE MOLASI
16:15 - 17:00 Seçilmiş Poster Sunuları ve Poster Ödülleri
17:00 - 17:30 Genç Hematolog Toplantısı (Sarı Salon)
Mehmet Ali Özcan, Haluk Demiroğlu, Osman Özcebe
17:00 - 17:30 Akılcı İlaç Oturumu (Pembe Salon)
Oturum Başkanı: Harika Okutan
Akılcı ilaç sunumu - İmdat Dilek