KURULLAR

Başkan

Prof. Dr. Osman İLHAN

İkinci Başkan

Prof. Dr. Ahmet Burhan FERHANOĞLU


Genel Sekreter

Prof. Dr. Zafer GÜLBAŞ

Araştırma Sekreteri

Prof. Dr. Ali Zahit BOLAMAN

Sayman

Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCAN

Üye

Prof. Dr. Rıdvan ALİ

Üye

Prof. Dr. Meliha NALÇACI